ماده 369 قانون آیین دادرسی کیفری

پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به طول انجامد، به قدر لزوم تنفس داده می‌شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)