ماده 42 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوره علمی و تخصصی:
سپاه به منظور تامین و تربیت کادر ثابت فنی و تخصصی مورد نیاز در رسته های مشترک و رشته های دانشگاهی که امکان تامین آن از دانشگاههای کشور نمی‌باشد، اقدام به تشکیل دانشکده های علمی تخصصی با همکاری وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه امام حسین (ع) می‌نماید.