ماده 196 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه موظف است خدمات فرهنگی و تفریحی لازم را به خانواده ایثارگران و پرسنل سپاه و عائله تحت تکفل آنان رائه نماید.