فصل چهارم - نظارت و ارزشیابی کارکنان و حفظ کرامت و ارزش ‌های انسانی آنان از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش ‌های انسانی در قوه قضاییه

مدیران دستگاه ‌های مشمول مکلف ‌اند با انجام بازرسی ‌های هفتگی و سرزده از مجموعه ‌های تحت مدیریت، نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جویا شده و در تصمیم گیری‌ های بعدی خود لحاظ نمایند.
(اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری مدیران دستگاه های مشمول و سایر مراجع نظارتی عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل بر اساس ملاک های زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال می کند.
الف - وقت شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛
ب - رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛
پ - مسوولیت پذیری، صداقت، امانت و علاقمندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛
ت - روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛
ث - مهارت خودکنترلی و صبر؛
ج - وجدان کاری؛
چ - قدرت تعامل با ارباب رجوع؛
ح - کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛
خ - مشورت پذیری؛
د - شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری؛
ذ - رازداری؛
ر - دانش و به روز رسانی و ارتقای آن؛
ز - دقت و سرعت در انجام امور؛
ژ - مهارت بهره برداری از فناوری اطلاعات؛
س - خلاقیت و نوآوری؛
ش - آراستگی و پوشش مناسب اداری.
مدیران دستگاه‌ های مشمول مکلف ‌اند بر اساس ملاک‌ های مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختیار ارباب رجوع قرار دهند. نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ ها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد.
تبصره - دستگاههای مشمول برای افزایش نظارت و همچنین فعال سازی نظارت عمومی با نهادهایی از قبیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسیج، ائمه جماعات و افراد معتمد همکاری خواهند نمود.
مدیران دستگاه‌ های مشمول مکلف ‌اند بر اساس نتایج ارزیابی ‌های صورت گرفته، در پایان هر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌ اند، معرفی و حسب منابع و امکانات موجود، مورد تشویق مناسب از قبیل اعطای لوح تقدیر با درج در پرونده کارگزینی و پرداخت پاداش مناسب قرار دهند.
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است بر اساس نتایج ارزیابی ‌های صورت گرفته، در هر سال پیشنهاد تشویق تعدادی از کارکنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را به رییس قوه قضاییه ارائه دهد:
الف - یک سال تعجیل در ارتقای گروه؛
ب - اعطای یک گروه تشویقی؛
پ - انتصاب به پست سازمانی بالاتر؛
ث - تشویق از سوی رئیس قوه قضاییه.
مراجع نظارتی و مدیران دستگاه ‌های مشمول بر اساس نتایج ارزیابی ‌ها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده نمایند، مراتب را حسب مورد به مرجع قضایی، دادسرای انتظامی قضات یا هیأت‌ های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌ نمایند.
چنانچه هر یک از دستگاه‌ های مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجی ‌های صورت گرفته به خود اختصاص دهند، مدیر ذی ربط برای اخذ توضیح و دریافت ارشادات لازم در جهت تغییر روش ‌ها و رفع موانع فراخوانده می ‌شود.
در راستای حفظ کرامت و ارزش ‌های انسانی کارکنان، رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاههای مشمول ضروری است:
الف - اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛
ب - تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین معیشت مناسب آنان؛
پ - رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی؛
ت - برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تأکید بر مولفه‌ هایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگی‌ های شغلی، در حدود قوانین و مقررات حاکم؛
ث - رفع اخلال در خدمت رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان؛
ج - اختصاص روز یا ساعات مشخص برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آنان؛
چ - فراهم کردن زمینه دریافت پیشنهادها و ابتکارات کارکنان یا درخواست ‌های آنان و پیش بینی ظرفیت ‌های پاسخ گویی و اطلاع رسانی.