ماده 47 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می ‌باشد:
الف (اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 8/000/000 ریال و حداکثر 80/000/000 ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.
ب (اصلاحی 1402/08/20)- امور مربوط به فیلم برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌ کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:
1 - برنامه های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه های انیمیشن حداقل 10/000/000 ریال؛
2 - برنامه های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر 80/000/000 ریال.
پ - دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 11 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
ت - هزینه‌ های مربوط به آزمایشگاه - استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌ های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
ث (اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد 10/000/000 ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر 80/000/000 ریال با نظر مرجع مربوطه و عنداللزوم طبق ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
ج (اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل 8/000/000 ریال و حداکثر 60/000/000 ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده 9 این تعرفه می‌ باشد.
چ (اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک
در هر مورد بررسی حداقل 8/000/000 ریال و در پرونده های مالی و اختلافی مطابق ماده 11 و تبصره‌ های آن و در سایر موارد مطابق ماده 9 این تعرفه محاسبه می‌ گردد.