چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارت‌­های بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه‌گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.