‌مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی از قانون تجارت الکترونیکی