کارکنان رسمی و پیمانی ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان ها، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و اصلاحات بعدی آن هستند.