از طریق دوره‌های آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به توانایی‌های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:
۱- شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی.
۲- شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان‌های کیفری.
۳- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود.
۴- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیرمشهود.
۵ - توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان.
۶ - توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری.
۷- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.
تبصره - تعیین مواد درسی و سرفصل‌های آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می‌باشد.