ارکان بنیاد عبارتند از:
۱- هیأت امنا
۲- نماینده ولی‌فقیه در بنیاد (‌درصورت معرفی معظم‌له)
۳- رئیس بنیاد