شماره ۷۴۸۴۲ تاریخ‌ ۱۷/۱۲/۱۳۵۹
شورای‌ محترم‌ نگهبان
یکی‌ از موارد اختلاف‌ اینجانب‌ با رئیس‌ جمهور، اصل‌ ۱۲۸ قانون‌ اساسی‌ است‌. به‌ نظر اینجانب‌ رئیس‌ جمهور استوارنامه‌ را امضاء می‌کند، تصویب‌ صلاحیت‌ سفیر با وزیر امور خارجه است‌. آقای‌ رئیس‌ جمهور معتقدند که‌ باید ایشان‌ صلاحیت‌ سفیر را تصویب‌ کنند.
خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را نسبت‌ به‌ موضوع‌ فوق ابلاغ‌ فرمایند.
نخست ‌وزیر - محمدعلی رجایی

شماره ۱۵۷۰- و -۱۹ تاریخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۱
جناب‌ آقای‌ محمدعلی‌ رجائی
نخست‌وزیر
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۷۴۸۴۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۵۹:
موضوع‌ مورد سئوال‌ در شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ قرار گرفت‌ و نظر شورا به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌شود:
«طبق‌ اصل‌ ۱۲۸ قانون‌ اساسی‌ رئیس‌ جمهور استوار نامه‌ سفیران‌ را امضاء می‌نماید و تصویب‌ صلاحیت‌ سفیر با رئیس‌ جمهور نیست‌.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی