ماده 52 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره آموزش نظامی.
‌دوره ‌های آموزش نظامی برای کسانی که از بین فارغ ‌التحصیلان موسسات و مدارس آموزش عالی و دانشگاهها با مدارک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر به ‌منظور خدمت در رسته‌ های مورد نیاز به صورت نظامی در کادر ثابت استخدام میشوند به مدت حداقل 3 ماه قبل از نیل به درجه تشکیل میگردد.
تبصره - هزینه ‌های تحصیلات بالاتر از دیپلم این قبیل پرسنل بر اساس آیین ‌نامه مربوط محاسبه و به آنان پرداخت میگردد.