مراکز میانی حسب مورد توسط دستگاههای دولتی یا بخش غیر دولتی ایجاد می‌شوند و شرایط و ضوابط تاسیس مراکز میانی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف‌-ارایه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی ربط
ب‌- ارایه تقاضا از طرف متقاضی
پ‌- معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تایید وزارتخانه‌های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:
۱- سه نفر کارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحا دارای تجربه فعالیت مرتبط.
۲- دو نفر با مدرک کاردانی در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه‌ای.
ت‌- تامین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تایید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد.
ث‌- ارایه تضمین معتبر متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه.
ج‌- تدوین سیاستها و دستورالعمل گواهی مرکز.
تبصره ۱- مراکز ریشه مکلفند ظرف دو ماه نسبت به بررسی تقاضا اقدام و نتیجه را به متقاضیان اعلام نمایند.
تبصره ۲- مراکز میانی ایجاد شده توسط سازمانهای دولتی به صورت غیر انتفاعی فعالیت خواهند نمود.
تبصره ۳- مراکز میانی دولتی از ابتدای سال ۱۳۸۸ مجاز به ارایه خدمات گواهی الکترونیکی به بخشهای غیر دولتی خارج از حوزه فعالیت خود نمی‌باشند.
تبصره ۴- اشخاصی که مجوز راه‌اندازی مرکز میانی را با ملاحظه شرایط این ماده اخذ می‌نمایند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تاسیس مرکز اقدام نمایند.در غیر این صورت مجوز ایشان لغوشده تلقی می‌گردد.