ماده 59 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در زمان جنگ و بحران و بنا به ضرورت، طول دوره های آموزشی به پیشنهاد سپاه و تصویب فرماندهی کل با حفظ سطح کیفی آموزشها می‌تواند تقلیل یابد.