وظایف نظام بانکی عبارتند از:
۱ - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
۲ - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
ب۳ - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
۴ - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
۵ - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
۶ - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
۷ - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
۸ - افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.
۹ - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
۱۰ - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی‌های قانونی جهت تحقق بند "۲" اصل ۴۳ قانون اساسی.
۱۱ - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
۱۲ - نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.
۱۳ - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
۱۴ - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیا گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
۱۵ - صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
۱۶ - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.