ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:
۱- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد
۲- استاندار
۳- مدیرکل اطلاعات استان
۴- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ - مدیرکل آموزش و پرورش
۶ - رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد
۷- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
۸ - دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر
۹- دادستان مرکز استان
۱۰- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان
۱۱- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
۱۲- مدیرکل صدا و سیمای استان
۱۳- فرمانده ناجا در استان
۱۴- فرمانده ارشد سپاه در استان
۱۵- دبیر ستاد ائمه جمعه استان
۱۶- یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان
۱۷- مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
۱۸- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره - ستاد استان مسوولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است.
اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
۱- امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان
۲- فرماندار
۳- رئیس اداره اطلاعات شهرستان
۴- مدیر آموزش و پرورش شهرستان
۵ - رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۶ - مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۷- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
۸ - نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
۹- دادستان شهرستان
۱۰- رئیس واحد خبر در شهرستان
۱۱- رئیس اداره تبلیغات اسلامی
۱۲- فرمانده انتظامی شهرستان
۱۳- فرمانده سپاه
۱۴- یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۵- مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۶- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره ۱- هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.
تبصره ۲- مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجراء است.
تبصره ۳- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.