ماده 58 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ستاد کل سپاه موظف است همه ساله نیازهای تخصصی و تحصیلی خود را اعلام نماید تا پرسنل در صورت تمایل بتوانند با موافقت نیرو یا سازمان مربوطه، در رشته های مزبور تحصیل نمایند.