کلیه مصوبات راجع به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم‌الاجراء است.
‌این حکم در مورد این ماده واحده نیز مجری خواهد بود.