ماده 17 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

هیات مدیره دارای دبیرخانه‌ای است که زیر نظر و با مسوولیت نایب رئیس هیات مدیره فعالیت می‌کند. دبیرخانه هیات مدیره مرجع رسمی ابلاغ و استعلام مصوبات هیات مدیره خواهد بود.