تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۳/۵۴۹
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۱۲۳

استعلام:

..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با استفاده از ملاک ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ سوابق فقهی موضوع از جمله فتوای حضرت امام (ره) (مسئله اول از مقصد الاول فی دیات الاعضاء از کتاب دیات تحریرالوسیله)، تراشیدن موی سر زن نیز بدون اذن وی مشمول ماده ۵۷۷ قانون مذکور خواهد بود.