کلیه متقاضیان میزبانی، باید در سامانه ملی فرزندپذیری ثبت نام و کاربرگ‌های ضروری را تکمیل و اسناد و مدارک زیر را در سامانه بارگذاری نمایند:
۱- مدارک هویتی شامل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای خانواده برای متقاضیان ایرانی و مدارک تابعیتی برای متقاضیان غیرایرانی
۲- سند ازدواج برای زوجین
۳- اسناد محل سکونت
۴- مدرک تحصیلی
۵ - گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری کلیه اعضای خانواده
۶ - اسناد مربوط به اشتغال و استطاعت مالی
۷- سند خوداظهاری سلامت
۸ - گزارش مبنی بر سلامت جسم و روان فرد که از سوی پزشکان معتمد سازمان صادر شده­باشد.
۹- مجوز اقامت اتباع غیرایرانی
۱۰- ارائه شناسه کاربری سامانه ثنا