نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیرمجاز محکوم علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری موضوع به دادگاه صادر کننده حکم اعلام گردد.