(اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرائم راجع به«داده پیام»های شخصی روی دهد،مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.