در راستای اجرای ماده (۱۸) قانون جهش تولید مسکن - مصوب ۱۴۰۰ - وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ شناسه رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقیم فراهم نماید.