ماده 137 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تصویب استعفاء در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد در اختیار فرماندهی کل می‌باشد.