مبحث دوم : احراز صلاحیت

از شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
زن و شوهری که به صورت قانونی و دائم ازدواج کرده و حداقل یکی از آنها به سن سی سال رسیده باشند و دختران و زنان بدون شوهر بالای سی سال می­توانند برای مراقبت موقت داوطلب شوند. به متقاضیان بالای 50 سال ترجیحاً کودکان بالای 2 سال معرفی می‌شود.
شرایط خانواده میزبان به شرح زیر است:
1- ایمان و تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات
2- نداشتن محکومیت موثرکیفری با شرایط مندرج در قانون مجازات اسلامی
3- داشتن اقامت در ایران
4- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی عملی و مهارت لازم در مراقبت و تربیت کودک و نوجوان با تأیید پزشک معتمد سازمان
5 - داشتن تمکّن مالی مناسب برای پرورش و رفاه نسبی کودک و نوجوان
6 - عدم استعمال مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدّر و روان‌گردان
7- حسن شهرت به اخلاق، عدالت و امانتداری
8 - استحکام خانواده و حسن رفتار اعضای خانواده نسبت به یکدیگر
9- داشتن فاصله سنی مناسب با کودک و نوجوان
10- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم یکی از زوجین و نیز دختران و زنان بدون شوهر
زوجین، دختران و زنان غیرایرانی واجد شرایط در صورت اشتراک تابعیت با کودک و نوجوان و داشتن مجوز اقامت در ایران می‌توانند مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان غیرایرانی را بر عهده گیرند. در مواردی که متقاضی دارای اشتراک تابعیت با کودک و نوجوان غیرایرانی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود متقاضی ایرانی و غیرایرانی در صورتی که متقاضی ایرانی به تشخیص کارگروه شهرستان، توانمندی بیشتری در مراقبت از کودک و نوجوان داشته باشد و سپردن وی بر خلاف مصلحت کودک و نوجوان غیرایرانی نباشد، وی را می­توان به خانواده ایرانی متقاضی سپرد.
در مواردی که کودک و نوجوان بی‌تابعیّت باشد، وفق بند 1 ماده 976 قانون مدنی، احکام اتباع ایرانی در مورد وی اعمال می‌شود.
کلیه متقاضیان میزبانی، باید در سامانه ملی فرزندپذیری ثبت نام و کاربرگ‌های ضروری را تکمیل و اسناد و مدارک زیر را در سامانه بارگذاری نمایند:
1- مدارک هویتی شامل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای خانواده برای متقاضیان ایرانی و مدارک تابعیتی برای متقاضیان غیرایرانی
2- سند ازدواج برای زوجین
3- اسناد محل سکونت
4- مدرک تحصیلی
5 - گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری کلیه اعضای خانواده
6 - اسناد مربوط به اشتغال و استطاعت مالی
7- سند خوداظهاری سلامت
8 - گزارش مبنی بر سلامت جسم و روان فرد که از سوی پزشکان معتمد سازمان صادر شده­باشد.
9- مجوز اقامت اتباع غیرایرانی
10- ارائه شناسه کاربری سامانه ثنا
کارشناس مرتبط بهزیستی شهرستان ضمن انطباق تصویر مدارک بارگذاری شده با اصل آن و انجام مصاحبه اولیّه زمان بازدید را تعیین می‌نماید.
بازدید از منزل متقاضی و تحقیق میدانی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تکمیل ثبت نام توسط کارشناس بهزیستی انجام می‌شود. در مواردی که شناسایی خانواده توسط موسسه مراقبت خانواده محور انجام شده است، بازدید با همراهی مددکار اجتماعی موسسه مذکور انجام می‌شود.
مصاحبه با متقاضی توسط کارگروه شهرستان انجام­ می‌شود. در مواردی که شناسایی خانواده توسط موسسه مراقبت خانواده محور انجام شده، حضور مددکار اجتماعی موسسه یا مسئول فنی موسسه مراقبت خانواده محور ضروری است. صورت­جلسه مصاحبه پس از تنظیم و امضای حاضران در پایان جلسه در سامانه درج می‌شود.
احراز صلاحیت اولیه خانواده میزبان با کارگروه شهرستان می‌باشد. بعد از تأیید خانواده میزبان در بار اول، نیاز به بررسی و تأیید مجدّد در دفعات بعد وجود ندارد، مگر آن که کارگروه شهرستان از طریق بررسی گزارش­های پایش و ارزیابی خانواده میزبان یا بر اساس اطلاعات دیگر، احراز مجدّد صلاحیت خانواده را ضروری تشخیص دهد.
تأیید نهایی متقاضی توسط کارگروه استانی انجام می‌شود. مصاحبه با متقاضیانی که در مرکز استان ساکن نیستند، ترجیحاً به صورت برخط و تصویری با حضور در محل بهزیستی شهرستان صورت می­پذیرد.
رد درخواست مانع طرح درخواست مجدد داوطلب نیست. همچنین متقاضی می­تواند ظرف یک ماه از رد درخواست، نسبت به تصمیم کارگروه شهرستان در بهزیستی استان اعتراض و موضوع را پیگیری نماید.
به منظور ارزیابی شرایط و توانمندی خانواده میزبان و تعیین خانواده‌های اولویت­دار، کاربرگ بازبینه(چک لیست) ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این شیوه‌نامه توسط دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بهزیستی تهیه و در اختیار بهزیستی استان و موسسات مراقبت خانواده محور قرار می­گیرد.