وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند برای اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.