شرایط انتخاب ‌شوندگان هیات ‌های مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می ‌باشد:
۱ - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲ - نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۳ - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شوون مهندسی.
۴ - نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
۵ - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ ای به میزان مندرج در آئین ‌نامه.
تبصره - اقلیت ‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می ‌باشند.