مبحث سوم : آموزش و آماده سازی

از شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
خانواده میزبان باید در برنامه‌های آموزشی، تربیتی، مشاوره و کارگاه‌های مربوطه در مراکز تعیین شده شرکت نمایند.
آموزش­های ضروری ویژه کودک و نوجوان در خانواده میزبان به شرح زیر است:
1- خودمراقبتی جسمی و روانی
2- آشنایی با حقوق فردی و تکالیف شرعی در خانواده متناسب با سن و جنسیت
3- مهارت‌های ارتباطی
بهزیستی استان راساً یا توسط موسسات نسبت به آموزش رایگان خانواده میزبان طبق سرفصل‌های زیر اقدام و در صورت موفقیت آنان گواهی آموزشی صادر می‌نماید:
1- آموزش‌های عمومی، شامل:
1-1- آموزش‌های روان­شناسی، از قبیل آشنایی با مراحل رشد کودک و نوجوان، آشنایی با مسائل مربوط به بلوغ(برای خانواده‌های میزبان نوجوانان)، آشنایی با اختلالات شایع رفتاری و عاطفی کودک و نوجوان و چگونگی مواجهه با آن، مهارت‌های ارتباطی با کودک و نوجوان(مادر و پدر و یا فرزندان زیستی)
1-2- آموزش­های حقوقی؛ شامل حقوق کودک و قوانین و مقررات مربوط به مراقبت از کودک و نوجوان
1-3- آموزش­های بهداشت، سلامت و ایمنی؛ از قبیل بهداشت و ایمنی کودک و نوجوان (تغذیه، خواب، واکسیناسیون و...)، آشنایی با علایم بیماری‌های عفونی شایع رده‌های سنی کودک و نوجوان، کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در رابطه با حوادث و بیماری­های کودکان و نوجوانان، روش‌ها و مهارت‌های مراقبت جسمی، روانی و اجتماعی از کودک و نوجوان در سنین مختلف
2- آموزش‌های تخصصی متناسب با بیماری یا شرایط خاص کودک و نوجوان

محتوای آموزشی توسط دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان بهزیستی تهیه و پس از ارزیابی اثربخشی به‌­روزرسانی می‌شود و علاوه بر ابلاغ به ادارات کل استانی، برای بهره‌مندی هرچه بیشتر خانواده‌ها در قالب فیلم و محتوای الکترونیکی در اختیار آنان قرارداده می‌شود.

در هنگام سپردن کودک و نوجوان ممیز به خانواده میزبان، باید موقت بودن اقامت وی در خانواده میزبان به وی توضیح داده شود.