ماده 23 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه می‌تواند در صورت نیاز با پرسنل بسیجی ویژه که حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، قراردادی انعقاد نماید که خدمت دوره ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهای لازم در طول حداکثر 10 سال، هر سال به مدت حداقل یکماه طی نمایند، تا بدینوسیله همواره آمادگی رزمی برای ماموریتهای مختلف در شرایط ویژه را داشته باشند.
تبصره 1 - سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یکماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از مدت خدمت و آموزش سالهای بعد کسر خواهد شد.
تبصره 2 - این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهای لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای‌ استخدام و تحصیل و نظیر آن برخوردار می‌ باشند، لیکن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرارداد تا انجام کامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌ سلب می‌ شود.
تبصره 3 - کلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
تبصره 4 - حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزشهای لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل کادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.
تبصره 5 - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت و ستاد کل سپاه پس از کسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.