ماده 72 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون.
تبصره - ترفیعات و روش اجرای آن به موجب آیین‌نامه ای است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.