شماره ۳۳/۳ تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۰
شورای‌ محترم‌ نگهبان
با سلام‌ و تحیّات
نظر به‌ اینکه‌ امر انتخابات‌ از امور مهمّه‌ کشور است‌ و امّت‌ اسلامی‌ با رشد انقلابی‌ در تمام‌ دوره‌های‌ اخذ رای‌ به‌ نحو چشمگیری‌ در انتخابات‌ شرکت‌ نموده‌اند و مِن‌بعد نیز باید به‌ نحوی‌ عمل‌ شود که‌ حضور آزادانه‌ مردم‌ هم‌ چنان‌ محفوظ‌ بماند و این‌ امر مستلزم‌ نظارت‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌ تا در تمام‌ جهات‌ رعایت‌ بیطرفی‌ کامل‌ معمول‌ گردد و در این‌ خصوص‌ در کیفیت‌ اجراء و نظارت‌ گاهی‌ شائبه‌ تداخل‌ مطرح‌ می‌گردد بنا به‌ مراتب‌ استدعا دارد نظر تفسیری‌ آن‌ شورای‌ محترم‌ را در مورد مدلول‌ اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسی‌ اعلام‌ فرمایند.
غلامرضا رضوانی - رئیس‌ هیات‌ مرکزی‌ نظارت‌ شورای‌ نگهبان‌ بر انتخابات

شماره ۱۲۳۴ تاریخ ۱۳۷۰/۳/۱
هیات‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۳۳/۳ مورخ‌ ۲۲/۲/۱۳۷۰:
موضوع‌ در جلسه‌ ۱/۳/۱۳۷۰ مطرح‌ و نظر شورا بدین‌ شرح‌ اعلام‌ می‌گردد:
«نظارت‌ مذکور در اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تایید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.»
دبیر شورای‌ نگهبان - محمد محمدی‌ گیلانی