ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پرداخت حقوق ماهیانه مستمری بگیران شهداء و مفقودین این قانون به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی و پرداخت حقوق ماهیانه جانبازان غیرشاغل به عهده بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی می‌باشد.