شماره ۸۴۶۰/۵۶۵۴/۲۳ تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹
شورای محترم نگهبان
نظر به‌اینکه بعضی از قراردادهای منعقده بین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و موسسات و شرکتهای خارجی به‌زیان این سازمان است و در مواردی ایجاب می‌کند که فسخ شود، مقتضی است پاسخ فرمایند که آیا فسخ و اقاله قراردادها هم منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟
شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران
شماره ۱۳۶ تاریخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴
شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه ۸۴۶۰/۵۶۵۴/۲۳ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹:
موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به این شرح اعلام می‌شود:
«فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی