ماده 43 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوره آموزش مقدماتی رسته ای:
دوره های مقدماتی رسته ای برحسب نیاز به منظور آموزش مقدماتی برای رسته های مورد احتیاج به فارغ التحصیلان دانشکده های علوم پایه نظامی و قبل از شروع به خدمت آنها، حداقل به مدت شش ماه در دانشکده علوم و فنون نیروها تشکیل می‌گردد.
تبصره - فارغ التحصیلان دوره اول علوم پایه که موفق به ورود به دوره نشوند پس از گذراندن دوره مقدماتی رسته ای با داشتن حداکثر 27 سال سن می‌توانند در آزمون دوره دوم علوم پایه نظامی شرکت نمایند.