ماده 199 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه موظف است هزینه تحصیلی پرسنلی را که به درخواست سپاه در رشته های مورد نیاز در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحصیل می کنند پرداخت نماید.