ماده 49 ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم نظامی.
‌هر یک از نیروهای سه‌ گانه متناسب با نیاز خود اقدام به تشکیل دانشکده‌ های علوم نظامی می نمایند. حداقل مدت آموزش این دانشکده‌ ها هفت ترم‌ تحصیلی در دو دوره به شرح زیر میباشد:
‌دوره اول - این دوره حداقل شامل 3 ترم تحصیلی میباشد که برای آموزش به کسانی که با مدرک پایان دوره دبیرستان از طریق مسابقه ورودی استخدام ‌میشوند تشکیل میگردد.
‌دوره دوم - این دوره حداقل شامل چهار ترم تحصیلی میباشد که برای آموزش به کسانی که با انجام ارزیابی و مسابقه ورودی از بین داوطلبان فارغ‌ التحصیل دوره‌ اول پذیرفته شده ‌اند تشکیل میگردد. این قبیل داوطلبان بلافاصله پس از انجام دوره اول فقط یکبار حق شرکت در ارزیابی و مسابقه ورودی دوره دوم را ‌دارند.
‌تبصره 1 - نیروها میتوانند بر حسب نیاز دوره اول را در مناطق مختلف تشکیل دهند.
‌تبصره 2 - پرسنلی که با مدرک پآیین ‌تر از دیپلم استخدام شده و موفق به اخذ مدرک پایان دوره دبیرستان شده ‌اند در فواصل درجات گروهبان ‌یکمی ‌تا استواریکمی و نیز کارمندانی که مدرک پایان دبیرستان داشته و حداکثر 25 سال سن داشته باشند می ‌توانند در مسابقه ورودی دوره اول شرکت نمایند ‌و در شرایط مساوی حق تقدم با پرسنل شاغل است.
‌تبصره 3 - اساسنامه مربوط و مواد آموزشی باید طوری تنظیم گردد که با طی دوره ‌های آموزشی بعدی، فارغ ‌التحصیلان دوره اول از عهده مشاغل ‌ستوانسومی تا سرهنگی برآمده و فارغ‌ التحصیلان دوره دوم آمادگی انجام وظیفه در مشاغل کلیه درجات از ستواندومی به بالا را داشته باشند.
‌تبصره 4 - نیروها می ‌توانند برای دوره ‌های خلبانی و رسته‌ های دریائی و سایر موارد ضروری دو دوره را به صورت پیوسته با حداقل هفت ترم‌ تحصیلی اجرا نمایند.
‌تبصره 5 - در صورت ضرورت و فوریت، نیروها می ‌توانند بر حسب نیاز از دارندگان مدارک فوق دیپلم مورد نیاز برای شرکت در مسابقه ورودی ‌دوره دوم ثبت نام نمایند.
‌تبصره 6 - پذیرفته شدگان در دوره دوم بدون استفاده از درجه نظامی به تحصیل ادامه خواهند داد.