شماره پرونده ۲۰۴۱ - ۱۶/۹ - ۹۲
سوال
وفق ماده ۱۰۰۵ ق مدنی اقامتگاه زن شوهر دارد به صورت دقیق و کامل بیان شده است زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر و یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلاً در تهران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلاً در قم می ­باشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سوال این است با توجه به تعریف ماده ۱۰۰۵ ق مدنی از اقامتگاه زن شوهردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سوال صالح به رسیدگی می­ باشند یا خیر.
نظریه شماره ۹۵/۹۳/۷ - ۲۶/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آن چه ملاک صلاحیت دادگاه برابر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ می‌باشد، «محل سکون-ت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.