نظارت و ارزیابی وضعیت کودک و نوجوان در خانواده میزبان، به صورت دوره‌­ای و موردی توسط مددکار اجتماعی موسسه مراقبت خانواده محور، مدیران و کارشناسان مرتبط بهزیستی شهرستان، استان و کشور انجام می‌شود.