فوت یکی از اتباع ایرانی در نقطه صفر مرزی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/26
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

فوت یکی از اتباع ایرانی در نقطه صفر مرزی

پرسش

در یکی از شهرهای مرزی ایران یکی از اتباع ایرانی در حال چرای دام‌های خود بوده است که در جستجوی یکی از دام‌های خود و با توجه به تاریکی هوا وارد خاک کشور مجاور شده است که مامورین مرزبانی کشور همسایه علی رغم هشدارهایی به وی و عدم توجه به هشدارها اقدام به شلیک گلوله به طرف نموده‌اند و تبعه ایرانی نیز در لحظه خود را به خاک کشور رسانده و در نقطه صفر مرزی فوت نموده است و پس از آن مامورین مرزبانی هر دو کشور بر بالین جسد وی آمده‌اند و جسد تحویل مامورین مرزبانی ایران شده است حال با توجه به اینکه رفتار ارتکابی علیه تبعه ایران در خارج مرز زمینی ایران به وقوع پیوسته است آیا محاکم ایران صلاحیت تعقیب متهم پرونده موصوف را دارند یا خیر و در صورتی که کشور همسایه حاضر به معرفی و تحویل متهم نباشد آیا محاکم ایران می‌توانند قرار نفی صلاحیت در این خصوص صادر نمایند و از طرفی در فرض عدم معرفی متهم به محاکم ایران تکلیف چیست آیا اولیاء دم می‌توانند از محاکم ایران مطالبه دیه کنند؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، به استناد ماده 8 قانون مدنی محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند، لیکن تعقیب مامورین مرزبانی کشور همسایه مقدور نیست و در صورت مطالبه دیه از سوی اولیاء دم، مستنداً به تبصره یک ماده 85 ق.آ.د.ک حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر خواهد شد.

نظر اتفاقی

در فرض سوال فوق محاکم ایران به استناد ماده 8 ق.م.ا به لحاظ تابعیت بزه دیده صلاحیت رسیدگی را دارند اما قابلیت تعقیب متهم را ندارند و در فرض سوال چون وظیفه حمایت از اتباع ایرانی با دولت می‌باشد در صورت مطالبه دیه از ناحیه اولیاء دم محاکم ایران باید به استناد تبصره یک ماده 85 ق.آ.د.ک حکم بر پرداخت دیه توسط بیت المال را صادر نمایند.

منبع
برچسب‌ها