ماده 3 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروهای زمینی، هوایی، دریائی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می‌گردد.