نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 81/30/4104، مورخ 1381/12/25)

شماره 81/30/4104 مورخ 1381/12/25
دبیر محترم شورای نگهبان
نامه شماره 110/د/81 مورخ 19/12/1381 مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره شمول اصل 94 قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی - موضوع اصل 59 قانون اساسی - در جلسات شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان - سیّدرضا زواره‌ای
شماره110/د/81 19/12/1381
شورای محترم نگهبان
نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایراد شده درباره شمول اصل نود و چهارم قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی - موضوع اصل پنجاه ونهم قانون اساسی - لطفاً نظر تفسیری آن شورای محترم را در این زمینه اعلام فرمائید، که اصل 94 قانون اساسی شامل همه پرسی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌شود یا خیر؟ با تشکر.
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی

محتوای مرتبط (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها