شماره ۸۱/۳۰/۴۱۰۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵
دبیر محترم شورای نگهبان
نامه شماره ۱۱۰/د/۸۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۱ مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره شمول اصل ۹۴ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی - موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی - در جلسات شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان - سیّدرضا زواره‌ای
شماره۱۱۰/د/۸۱ ۱۹/۱۲/۱۳۸۱
شورای محترم نگهبان
نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایراد شده درباره شمول اصل نود و چهارم قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی - موضوع اصل پنجاه ونهم قانون اساسی - لطفاً نظر تفسیری آن شورای محترم را در این زمینه اعلام فرمائید، که اصل ۹۴ قانون اساسی شامل همه پرسی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌شود یا خیر؟ با تشکر.
دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی