فصل پنجم - دیگر موارد از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش ‌های انسانی در قوه قضاییه

معاونت‌ های راهبردی و مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه حسب مورد مکلف به تخصیص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصل ‌های مصوب و همچنین تهیه و تأمین تجهیزات و انجام تکالیف مندرج در دستورالعمل می‌ باشند.
(اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۱۰) - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل در بخش‌های مختلف قوه قضاییه، اعم از واحدهای ستادی و صف دادگستری، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال می‌نماید. معاون اول پس از جمع‌بندی، نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌دهد.
این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.