ماده 1 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

در اجرای ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- مجلس شورای اسلامی که پس از این «قانون» نامیده می‌شود، اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار که در این اساسنامه اختصاراً «سازمان» نامیده می‌شود، به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف تعریف شده در قانون از جمله نظارت بر بورسهای اوراق بهادار و کالایی، به شرح زیر می‌باشد.