عنوان مجرمانه در خصوص سقوط و فوت سارق در اثر برخورد با نرده فلزی منصوب روی دیوار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/13
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

عنوان مجرمانه در خصوص سقوط و فوت سارق در اثر برخورد با نرده فلزی منصوب روی دیوار

پرسش

مالک یک منزل مسکونی به منظور پیشگیری از وقوع سرقت اقدام به نصب حفاظ آهنی (نرده) بر روی دیوار منزل خود نموده است و شب ها نیز یک جریان برق به نرده ها متصل نموده است شخصی به قصد سرقت از دیوار منزل نامبرده بالا رفته و پس از گرفتن نرده ها جریان الکتریسیته موجود در نرده ها موجب برق گرفتگی و فوت نامبرده گردیده است اکنون بررسی شود که آیا جرمی رخ داده است یا خیر ؟ عنوان مجرمانه چیست؟ آیا مسئولیت حقوقی یا کیفری متوجه مالک منزل مسکونی می‌باشد یا خیر ؟

نظر هیات عالی

آنچه مسلم است مسئول شناختن مالک در فوت سارق منوط به تسبیب مالک در جنایت است که مستلزم احراز تقصیر وی به معنای نقض قانون یا رفتار غیرمتعارف می‌باشد، که در فرض سوال چنانچه مالک برای حفاظت از اموال خود سیم‌خاردار را روی دیوار ملک خود به گونه ای قرار داده باشد که رهگذران به‌طور عادی با آن برخورد نمیکنند چون جنایت ایجادشده منتسب به مالک نیست مشارالیه مسئولیتی ندارد.

نظر اکثریت

با عنایت به این که حسب قوانین، عملیاتی که مالک در ملک خود انجام می دهد بایستی متعارف باشد و از طرفی حسب ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان می‌دارد در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او را در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون، منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه با علم به وقوع آن باید محرز شود بنابراین زمانی که مالک با این اقدام خود (وصل برق به نرده فلزی) علم به وقوع رفتار دارد یعنی میداند فردی که از روی نرده های فلزی متصل به برق وارد می‌شود کشته می‌شود پس سوء نیت دارد و اگر اقدام نوعا کشنده باشد رفتار ارتکابی را می توان قتل عمد دانست (مثلا برق 220 ولت به نرده متصل باشد) لیکن اگر مالک جهت اطلاع رسانی موضوع، تابلویی نصب نماید ضامن نخواهد بود البته در فرض سوال در هر مورد با احراز شرایط ممکن است رفتار عمد یا غیر عمد باشد.

نظر ابرازی

بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره آن مالک، ضامن نیست

منبع
برچسب‌ها