ماده واحده - ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ سی و یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل - رئیس مجلس شورای اسلامی

❌ این قانون به موجب قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۰ نسخ گردیده است.