اصل 145 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها