اهم وظایف و اختیارات «‌شورای مرکزی» به این شرح است:
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- برنامه‌ ریزی و فراهم ‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌ مشی‌ های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت راه و‌ شهرسازی.
ب - بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط ‌مشی‌ های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج - ایجاد زمینه ‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ ریزی، مدیریت،‌ اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می ‌باشد.
د - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود ‌از طریق داوری.
ه (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- - همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط‌ مشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ ‌دستورالعملها.
و - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت‌ های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی ‌در سطوح مختلف به وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- همکاری با وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه «‌شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها» و برگزاری مسابقات حرفه‌ ای و تخصصی.
ح (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- همکاری با وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین‌ استاندارد مهارت و کنترل آن.
ط - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه ‌گذاری اشخاص و موسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی‌ عام‌ المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرحها.
ی - جمع ‌آوری کمکهای داخلی و بین ‌المللی جهت کمک به دستگاههای مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.
ک - همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن دانش فنی ‌و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاهها.
ل - حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان‌ مصرف‌ کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش‌ های ساختمان، عمران و شهرسازی.
م - مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین ‌المللی.
ن (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- ارائه گزارش عملکرد به هیات عمومی و وزیر راه و شهرسازی.
س - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‌ های توسعه و طرح‌ های بزرگ ساختمانی، عمرانی‌ و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌ های مربوط.
انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیات مدیره سازمان‌ های استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس انسانی قابل ‌انجام باشد، نخواهد بود.