زن و شوهری که به صورت قانونی و دائم ازدواج کرده و حداقل یکی از آنها به سن سی سال رسیده باشند و دختران و زنان بدون شوهر بالای سی سال می­توانند برای مراقبت موقت داوطلب شوند. به متقاضیان بالای ۵۰ سال ترجیحاً کودکان بالای ۲ سال معرفی می‌شود.