نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با ماخذ موضوع ماده ‌(۵) این قانون، به ‌استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ‌(۲۶) این قانون تصریح شده، نه‌ درصد (۹%) می‌باشد.